418 деца от Разград участваха в образователната кампания „Горичка в количка“

22 Jun
2021
Горските педагози от Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар“ учиха малчуганите какво е климат, защо се променя, каква е работата на лесовъда, колко е важна гората и как да я пазят.
Горските педагози от Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар“ показаха на ученици от Разград и района как да се грижат за гората и природата. Кампанията е част от образователния проект „Гората и климатичните промени“ и е инициирана от сдружение „Горичка“, в партньорство със Съюза на лесовъдите в България. За изпълнението на проекта е създаден специално оборудван мобилен павилион наречен „Горичка в количка“, в който са инсталирани забавни образователни материали за опазване на околната среда.
В област Разград климатичното фургонче беше на гости в периода от 14 до 17 юни 2021 г. През това време „Горичка в количка“ и лесовъди от ДЛС „Воден – Ири Хисар“ посетиха учениците от първи до четвърти клас на ОУ „Васил Левски“ – гр. Разград, учениците от четвърти клас на ОУ „Никола Икономов“ – гр. Разград, учениците от първи до седми клас на ОУ „Христо Ботев“ - с. Острово и децата от местния Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.Общо 418 деца от Разград и района участваха в образователната кампания „Горичка в количка“. С много игри, смях и забавление, всички те научиха за различните видове горски дървета и животни и колко важно е запазването на биоразнообразието.
Според горските специалисти от ДЛС „Воден – Ири Хисар“ тази инициатива е успешен начин да се провокира любознателност у подрастващите към проблемите с климата. През месеците април, май и юни мобилният павилион обиколи над 50 училища в различни области в България, а в образователните срещи, активно участие взимат специалистите от съответните държавни горски и ловни стопанства, които запознават подрастващите с методите за опазване на гората и климата.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч