431 проверки за седмица са извършили служителите на СЦДП

15 Sep
2021
431 проверки са извършили през изминалата седмица служителите в териториалните поделения на СЦДП. 133 са проверените превозни средства, които са извършвали различни дейности в горските територии. Проверени са също така 130 обекти за дърводобив, 97 ловци и 53 други физически лица. В периода от 6 до 12 септември са констатирани 17 нарушения, две от които с неизвестен извършител. На 15 нарушители са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за горите. Обект на посегателство са били общо 19,76 куб. м. дървесина. Задържаните вещи, предмети и средства на нарушения са две каруци и един моторен трион.
Справката за дейностите по опазване на горските територии показва, че от началото на годината служителите на СЦДП в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград са извършили общо 16 357 проверки, в резултат на които са съставени 421 акта на извършители на нарушения.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч