48 нарушения разкриха служители на СЦДП през юли

01 Aug
2017
Един автомобил, две каруци, 10 моторни триони и 10 други инструменти за дърводобив са задържали през юли служители на Северноцентралното държавно предприятие – Габрово и териториалните му поделения. Вещите са били средство за нерегламентиран добив или превоз на дървесина.
48 нарушения са разкрили през месеца горските служители, като на извършителите са съставени съответен брой актове по Закона за горите, придвижени по надлежния ред за налагане на наказания. Извършителите на други 27 констатирани нарушения не са били установени. Общо 169 кубически метра дървесина са били обект на посегателства.
В рамките на дейността по опазване на горските територии, в обхвата на СЦДП през юли са извършени общо 1928 проверки. Поверени са 682 обекта за добив на дървесина, 830 превозни средства, а също ловци, риболовци и други физически лица.
Системната работа по опазване и контрол в горските масиви продължава.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч