Пон - Пет 8:30 - 17:00

service-details

5 178 проверки в горите на СЦДП през месец октомври

07.11.2023

5 178 проверки са извършили лесовъдите в горите на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово през месец октомври, сочат справките на предприятието. През посочения период са проверени 3 475 ловци, 845 автомобила и 230 други физически лица, извършващи дейности в горите. Извършени са и 628 инспекции на обекти за добив на дървесина. В резултат на контролната дейност служителите на предприятието са съставили 47 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) във връзка с нарушения на Закона за горите. Не са констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. 4 са издадените констативни протоколи за нарушения – 2 с неизвестен извършител и 2 с известен извършител, но без АУАН. Дървесината, станала обект на посегателство през месец октомври е в размер на 48 куб. м. Сред задържаните вещи, предмети и средства на нарушения за посочения период фигурират 21 куб. м. дърва за огрев, едно МПС, две каруци, четири моторни триони, и два броя други инструменти за дърводобив.