55 декара нови гори бяха създадени в обхвата на ДЛС „Росица“ – Севлиево

14 Dec
2020
Служители и работници към ДЛС „Росица“ – Севлиево изпълниха планираното есенно залесяване, което се осъществи с интензивни темпове, въпреки неблагоприятните метеорологични условия, които бяха налице напоследък.
Общо 55 декара нови гори са създадени в обхвата на стопанството. На площ от 50 дка залесителните дейности са извършени с цел подпомагане на естественото възобновяване с устойчиви местни дървесни видове. Засадени са различни видове дъб, като дъбовите семена са добити от семепроизводствени насаждения на територията на стопанството.
Тази година акцент бе поставен и на културите от тополи. Тези видове имат висока производителност и ефект, тъй като са бързорастящи и са с голямо значение за удовлетворяване на обществените нужди от дървесина. Тополовите фиданки, залесени върху 5 дка, са произведени в един от сертифицираните разсадници към СЦДП – този в Свищов. Новите тополови масиви са в землище на с. Ловни дол.
Общо 3000 новозалесени декари в обхвата на СЦДП в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград, ще бъдат факт в края на годината.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч