Пон - Пет 8:30 - 17:00

service-details

55 пр. куб. м. незаконна дървесина задържана през януари

07.02.2024

55,65 пространствени кубически метра дърва за огрев са задържали горските служители от Северноцентрално държавно предприятие - Габрово през месец януари. През отчетния период са извършени общо 2 992 проверки, 1 944 от които на ловци. Осъществени са още 426 инспекции на обекти за добив на дървесина, проверени са 416 автомобили и 206 други физически лица, извършващи дейности в държавните горски територии в обхвата на СЦДП.
В резултат на контролната дейност, служителите на предприятието са съставили 72 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), 61 от тях във връзка с нарушения на Закона за горите и 11 относно нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. 8 са издадените констативни протоколи за нарушения – 3 с неизвестен извършител и 5 с известен извършител, но без АУАН. Дървесината, станала обект на посегателство през месец януари е в размер на 70 куб. м. Сред задържаните вещи, предмети и средства на нарушения през отчетния период, освен посочените 55.65 пр. куб. м. дърва, фигурират още едно МПС, шест каруци, шест моторни триони, един брой едър дивеч и 47 килограма дивечово месо.