627 проверки на мобилните контролни екипи от 1 до 15 юни

19 Jun
2015
За периода 1 - 15 юни 2015 г. мобилните контролни екипи извършиха 627 проверки за незаконен добив на дървесина на територията на Северноцентрално държавно предприятие. Проверени са 173 сечища, 291 МПС и 163 физически лица.
В резултат на проверките са съставени 13 констативни протокола и 6 акта за административни нарушения. Конфискувани са 7 куб.м. дървен материал, 1 МПС и 4 каруци.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч