Пон - Пет 8:30 - 17:00

81 трофея от благороден елен бяха показани на осмото поредно изложение, организирано от ДЛС „Росица“ – Севлиево и СЦДП

01.11.2022

81 трофея от благороден елен, добити през ловен сезон 2022, бяха показани на осмото поредно изложение, организирано от „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП и Държавно ловно стопанство „Росица“ – Севлиево. Тази година мероприятието придоби характер на научно-практическа дискусия и се проведе в рамките на два дни. През първият ден, в гр. Севлиево, се проведе научна дискусия, в която участие взеха повече от 120 ловни деятели от цялата страна. Специални гости бяха посланикът на Република Сърбия в България – негово превъзходителство Желко Йович, Кметът на общ. Севлиево и председател на ЛРД Сокол - д-р Иван Иванов, Областния управител на Област Габрово Кристина Сидорова, кметове и др. Научната дискусия бе уважена от признати български учени като проф. Нино Нинов, доц. Христо Михайлов, доц. Стоян Стоянов, доц. Георги Костов и др., които взеха отношение по различни въпроси от презентираните теми.
Изложението на трофеи от благороден елен се проведе през вторият ден в местността „Лъгът“ и бе уважено лично от изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев, директори на държавни предприятия, ловни и горски стопанства и стотици ловни деятели.
Изпълнителният директор на ИАГ инж. Тошев поздрави организаторите и изрази надежда, че това мероприятие ще продължи да се провежда и към него ще се присъединят и други ловни стопанства от България. Той се обърна специално и към ловните специалисти, като изрази благодарност за всеотдайният им труд и личните жертви които правят, за да развиват стопанствата и да опазват и селектират такива качествени популации.
Най-голямото предизвикателство пред ловните стопанства в България продължава да бъде предпазването на дивеча от бракониерски набези. За съжаление бракониерите стават все по-добре оборудвани – с прибори за нощно виждане и други ловни приспособления, които улесняват незаконния лов и същевременно им дават предимство пред контролните органи. „Основният разход на труд време и средства в България е именно за опазване на дивеча от бракониери“, заяви директорът на ДЛС „Росица“ гр. Севлиево инж. Иван Степанов и допълни, че в България съществуват места, в които бракониерските дейности не позволяват на дивеча да развие своята популация. Промяната на местообитанията на благородния елен в Стара планина, както и адаптивното планиране на ползването на дивечовите запаси са също значителни предизвикателствата, пред които са изправени ловните стопанства в страната. Съществено важно за благородния елен е наличието на открити площи. В миналото такива е имало много поради характера на селскостопанските дейности, които са се извършвали тогава. Традициите по отглеждане на животни в домашни условия също са спомагали за обособяването на повече пасища ливади и др. През последните тридесет години повечето от откритите площи постепенно са изоставени, поради което по естествен път са се самозалесили или върху тях са израснали храстови покривки.
"Въпреки всичко това, днес отчитаме най-силната популация на Благороден елен в България за последните 40 години. Именно мероприятия като това ни дават възможност да оценим постигнатото по отношението на грижите за дивеча, да анализираме състоянието на популацията от гледна точка на защитата на биоразнообразието на вида и нивото на ловно-стопанската дейност в България.
От друга страна на тези изложения имаме възможност да отчетем проблемите и да набележим начини за тяхното разрешаване." - заяви инж. Иван Степанов и
допълни: "Световното изложение в Будапеща, Унгария през 2021 г. показа, че отново сме достигнали световно лидерство по качеството на популацията на Благородния елен в неговият ареал."