88 пространствени куб.м. дърва за огрев осигурява СЦДП за лица в крайна нужда

04 May
2020
Общо 88 простр. куб. м. дърва за огрев дарява Северноцентрално държавно предприятие – Габрово на лица, които в условията на извънредно положение се намират в крайно затруднено положение. Решението бе взето на заседание на Управителния съвет на СЦДП.
Дървата се осигуряват от съответните териториални поделения на предприятието, а списъци с нуждаещите се хора бяха предоставени от местните кметове или кметски наместници.
С дърва за огрев ще се подпомогне хосписът в град Елена, където се полагат грижи за 25 души. Подкрепа получават и още 45 лица, живущи в габровските села Кметовци, Трапесковци, Съботковци, Харачерите, Черневци, Лесичарка и Новаковци. Дърва за огрев са осигурени и за нуждаещи се в гр. Златарица и местните села Сливовица и Суха Чешма, както и в свищовските села Царевец, Овча могила, Червена, Деляновци, Хаджидимитрово.
Дървата за огрев, осигурени от държавните
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч