9 тона отпадъци изчистиха служителите на СЦДП и териториалните му поделения в кампанията „Да изчистим България заедно“

20 Sep
2022
9 тона отпадъци изчистиха служителите на Северноцентрално държавно предприятие ДП – гр. Габрово и териториалните му поделения в кампанията „Да изчистим България заедно“. В рамките на два дни над 180 служители от централното управление на предприятието и 16-те му териториални поделения, намиращи се в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра, проведоха редица екологични акции. Замърсените локации, в които лесовъдите са провели инициативи за почистване са 28 на брой. По-голямата част от тях се намират в държавни горски територии. Сред тях са вододайни зони в близост до каптажи, емблематични местности, посещавани от местно население и туристи, екопътеки, чешми, крайпътни отбивки и др. Началото на инициативите бе дадено от директора и служителите в Централното управление на СЦДП, които проведоха съвместна акция за почистване с представители на „НП Централен Балкан“ в гр. Габрово. С общи усилия беше почистен районът около административните сгради на двете учреждения. Беше премахната и ненужната растителност, а отпадъците бяха предадени за компостиране в депото на град Габрово.
Общата цел на всички участници в акциите бе да се създаде обществена чувствителност към опазването на природата в дългосрочен план. Равносметката от 28-те инициативи за почистване, проведени от СЦДП и териториалните му поделения показва, че по-голямата част от отпадъците са опаковки от хранителни продукти. Затова лесовъдите от предприятието отправят апел към всички посетители на гората да се присъединят към тазгодишния призив на кампанията „Подай ръка на природата“, и да я пазят от замърсяване.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч