94% от предложената дървесина е закупена на първата тръжна сесия в СЦДП

10 Mar
2015
Общо 306 601 кубически метра дървесина, което е 48% от одобрения годишен план за ползване на Северноцентрално държавно предприятие - ДП Габрово за 2015 г., бяха предложени на първата тръжна сесия. От тях бяха продадени 289 190 кубически метра, което представлява 94,32%.
Тази година търговете по възлагане на добива и продажбата на дървесина се проведоха при нови правила, съобразени с указанията на Министерството на земеделието и храните и с препоръките на браншовите организации в горския сектор. Процедурите се състояха в градовете Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра при добра организация, като не са констатирани пропуски, няма постъпили сигнали за нередности и нарушения.
Към момента в 17-те териториални поделения на предприятието и в централното управление се работи по сключените договори с класираните на първо място фирми.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч