Акции по залесяване и опазване на горите организира “Северноцентрално държавно предприятие”

25 Oct
2023
Над 100 души се включиха в акцията за засаждане на дървета и се информираха за ползата от опазване на горите, залесяването и доброволчеството. Това се случи на 17.10.23 г. в Държавно ловно стопанство “Воден” по време на информационно демонстрационно събитие за популяризиране на мерки по залесяване на горските територии. Домакин на събитието беше “Северноцентрално държавно предприятие”. То премина под надслов “Посади дърво, посади надежда”.
Организаторите напомниха, че тази година метереолозите отчетоха най-топлото лято за последните 80 години. Експертите свързват повишаването на температурите с влиянието на човешките дейности върху природата. Има редица мерки, които се предприемат в световен мащаб, за да се минимизира това влияние, но все още те са крайно недостатъчни.
Все пак планираното залесяване е един от инструментите, който може да има благоприятен ефект върху природата, припомниха от “Северноцентрално държавно предприятие”. Едно дърво може да абсорбира между 10 и 50 килограма въглероден диоксид на година. Растенията и почвата по света поглъщат около една четвърт от парниковите газове, които хората отделят в атмосферата. По този начин помагат на Земята да избегне някои от най-тежките последици от изменението на климата.
Всички ние можем да се включим по няколко начина в опазването на горите. От една страна можем да полагаме грижи да опазваме съществуващите гори. Те са достъпни за нас хората, но много често ние ги замърсяваме, предизвикваме пожари. Така, съзнателно или не, нарушаваме екосистемата като унищожаваме дървесни, растителни и животински видове. Затова е важно да сме внимателни, когато сме в гората, както и да предаваме този опит на следващите поколения.
От друга страна можем да имаме положителен принос, като бъдем активни участници в акция по залесяване. Именно в такава акция се включиха участниците в събитието. Те получиха ценни практични съвети как да засадят дърво. Оптималното време за засаждане на фиданки е пролетта преди започването на вегетацията. За широколистните дървета и храсти подходящо време е и есента.
Именно в тези два сезона всички, които искат да помогнат за опазване на природата, могат да се включат в доброволчески акции за почиствание и залесявание. Това става лесно и напълно безплатно. Всеки доброволец е добре дошъл и няма нужда от предварително записване.
С подобни инициативи с доброволци се дава възможност на всички желаещи да се доближат и запознаят с лесовъдската дейност, както и да дадат своя принос в увеличаването на българските гори.
“Северноцентрално държавно предприятие” организира акции по залесяване и опазване на горите за доброволци по проект BG16M1OP002-3.035-0006 „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие /СЦДП/“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, приоритетни оси „Натура 2000 и биоразнообразие“. Основната цел на проекта е „Подобряване природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000“ на приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020 г., чрез подобряване природозащитното състояние на горските природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване в и извън мрежата Натура 2000. Повече информация за проекта и за мерките, които той включва, може да намерите на www.scdp.bg и на https://posadidarvo.com.

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч