Амбициозна задача за производството на фиданки са си поставили за тази година от ДГС – Свищов, стопанството затвърждава имиджа си на производител на първокачествен посадъчен материал

02 Mar
2021

ДГС – Свищов, Териториалното поделение на СЦДП, стопанисва два разсадника в село Вардим с обща площ от 460 дка., както и оранжерия за семенищни фиданки, намираща се до административната сграда на стопанството.
Основното производство цели да се задоволяват нуждите от посадъчен материал на стопанствата към Северноцентралното държавно предприятие, а също и продажба към външни фирми и организации, след заявка.
Разсадниците към стопанството разполагат със собствени маточници за производство на резници, както и с хладилна камера за съхранението им.
Тази година са добити 305 000 бр. стандартни резници за вкореняване. Част от тях са за производство на фиданки от стопанството, останалите - за продажба.
За 2021 г., от Държавното горско стопанство в Свищов си поставят амбициозната задача да произведе 90 000 бр. тополови фиданки, 20 000 бр. фиданки от летен дъб, 10 000 бр. фиданки от бяла акация и 15 000 бр. контейнерни фиданки от черен бор.
Тополовите фиданки са от следните клонове:
Populus x euramericana cv. I 214;
Populus x euramericana cv.Panonnia;
Populus x euramericana cv. NNDV;
Populus x euramericana cv. Robusta R-16;
Populus x euramericana cv. Agathe F;
Populus x euramericana cv. BL Costanzo;
Populus nigra – Черна топола;
Populus x euramericana cv. I 45/51;
Маточниците са допълнени с два клона от хибридите Populus x euramericana cv. Guardi и Populus x euramericana cv.Weltheimeipappel, уточняват от структурата.
Ръководството и екипът на ДГС – Свищов полагат непрестанни грижи и усилия, за да може работата по производството на фиданки и обновяването на материалната база, да утвърди стопанството като производител на първокачествен посадъчен материал.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч