Без нарушения започна груповият лов на дива свиня в обхвата на СЦДП, засилените проверки продължават до приключване на активния ловен сезон

06 Oct
2020

1795 ловци са проверени през първите два излета на групов лов на дива свиня в обхвата на СЦДП, няма констатирани нарушения на ЗЛОД.
А общо над 5400 ловци от 330 ловни дружини в страната са били проверени, информира ИАГ. Повече от 350 служители от Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите, държавните предприятия, държавните горски и ловни стопанства, МВР и представители на ловни сдружения са участвали в извършените масови проверки на територията на цялата страна.
Ловните излети навсякъде се проведоха без инциденти, при строго спазване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, правилата за безопасност и противопожарните изисквания. Стриктно се изпълняваха мерките за биосигурност и дезинфекция, с цел ограничаване разпространението на болестта Африканска чума по свинете, както и на противоепидемичните изисквания за COVID-19.
За успешни ловни излети, с положителни емоции и добра слука Изпълнителна агенция по горите призовава ловците да бъдат отговорни, да спазват законовите разпоредби, мерките за безопасно боравене с ловното оръжие, за биосигурност и противоепидемичните мерки.
Засилените проверки ще продължат до приключване на активния ловен сезон.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч