Близо 3000 декара залеси през 2018 г. Северноцентралното държавно предприятие

25 Feb
2019
Общо 2924 дка залеси през миналата година Северноцентралното държавно предприятие, стопанисващо държавните горски територии в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград . 276 дка от тях бяха залесени през пролетта на 2018 г., останалите нови гори се създадоха през есенния залесителен сезон.
При залесяването териториалните поделения на СЦДП са използвали 130 000 броя фиданки цер, 102 000 бр. топола, по 40 000 от видовете зимен дъб и бук, 35 000 черен бор, 30 000 планински ясен, пет хиляди фиданки обикновен явор, както и общо 20 000 други семенни широколистни.
Изпълнението на залесителните дейности по стопанства е следното: ДГС Буйновци - 98 дка, ДГС „Болярка“ във В. Търново - 102 дка, ДГС Елена - 15 дка, ДГС Свищов - 238 дка, ДГС Габрово - 21 дка, ДГС Плачковци - 63 дка, ДЛС „Росица“ - 25 дка, ДГС Севлиево - 6 дка, ДГС Бяла - 422 дка, ДЛС „Дунав“ в Русе - 976 дка, ДГС Тутракан - 277 дка, ДГС Силистра - 348 дка, ДЛС Каракуз - 162 дка, ДГС Сеслав - 110 дка, ДГС Разград - 61 дка.
Почвоподготовка е извършена върху 2429 дка, съобразена е с наличните площи за залесяване в края на 2017 г. – всички тополови сечища, площи, освободени след санитарни и принудителни сечи без естествено възобновяване, редини и ново залесяване.
През 2018 год. в горските разсадници към Северноцентрално държавно предприятие Габрово са произведени 322 000 бр. тополови резници, 198 000 бр. вегетативни фиданки, 36 000 бр. иглолистни фиданки в контейнери и 445 000 бр. широколистни семенни фиданки.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч