Близо 700 проверки в горите на СЦДП през първата седмица от новата година

10 Jan
2023
Близо 700 проверки са извършили горските от Северноцентрално държавно предприятие през първата седмица от новата година. СЦДП стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. В посоченият период служителите на предприятието и териториалните му поделения са инспектирали 73 обекти за добив на дървесина и 80 превозни средства. Седмица преди края на груповия ловен сезон за дива свиня, обект на проверка са станали 503 ловци и 36 други физически лица, извършващи дейности в горите. В резултат на контролната дейност, горските от СЦДП са разкрили 12 нарушения, за които са съставили 10 акта по закона за горите и 2 по закона за лова и опазване на дивеча. За други 4 нарушения са съставени констативни протоколи. Конфискувана е една каруца.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч