Боровете на Крушовския баир съхнат заради гъбни вредители, санитарна сеч ще подобри състоянието на горската екосистема в района

29 Sep
2020
Уважаеми съграждани и приятели на българската гора, СЦДП със загриженост информира, че е налице масово съхнене на боровете на т.нар. Крушовски баир край Севлиево, на територията на ДЛС „Росица“. Съхненето е причинено от фитопатогени (гъбни вредители) – Cenangnium ferruginosum и Dothistroma pini. Поради това в района предстои да се осъществи санитарна сеч, като одобрените дейности са по предписание от няколко институции.
Че гората е болна се вижда и с просто око. Засегнатите площи са върху 650 дка държавна горска територия, наблюдава се съхнене и в общински горски терени.
Според експертите лесовъди причините за съхненето на бора са комплексни. През последните години, наред с повишението на температурите, се наблюдава също неравномерно разпределение на валежите и други стресови ситуации за растителността. Залесяванията с чер и бял бор в местността Крушевски баир са извършени през 1960-1980г., като за тези иглолистни култури са положени много грижи от лесовъдите. Залесяванията са извършени на места, които обаче не са типични за бора и на малка надморска височина – от 400-450 м. Така създадените култури са с отслабен растеж и поставени в неблагоприятни за тях климатични условия, се оказват нападнати от вредители.
Природата е по-силна от човека, но влагаме професионалните си знания, полагаме усилия и грижи, за да живеем в хармония с нея, категорични са лесовъдите.
Заболяването по боровете на Крушовския баир се наблюдава от януари т.г., като е започнало от изток на запад, обясняват експертите от държавното стопанство. Своевременно от там са сигнализирали съответните институции - Лесозащитна станция – София, РДГ – В. Търново, Изпълнителна агенция по горите. ДЛС „Росица“ подаде заявления за промяна на дейностите в тези площи, като специалисти от посочените институции посетиха на място съхнещите култури. След огледите на 30.06.2020г. и 23.07.2020г., са одобрени санитарни сечи.
За всяко конкретно насаждение е одобрена интензивност на сечта, в зависимост от степента на увреждане на дървостоя, като варира от 30 до 50%. На площ от 25 дка няма оцеляло нито едно дърво и там санитарната сеч ще е 100%. Дейностите ще започнат до дни, сечта ще бъде извършена под контрола на служители на ДЛС „ Росица”.
С извеждането на санитарните сечи ще се подобри фитосанитарното състояние на района, ще се толерират местните дървесни видове, което ще направи по-устойчива горската екосистема. В случай, че няма естествено възобновяване в откритите площи, на терена ще бъде извършено залесяване.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч