ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

04 Apr
2022
Уважаеми колеги лесовъди,
Горски служители и работници,
Скъпи приятели на българската гора,
Имам удоволствието да ви поздравя по случай „Седмица на гората“ - професионалният празник на лесовъдската колегия и на всички, които обичат и се грижат за гората. Празник, превърнал се в многолетна традиция, активно допринасяща за увеличаването на зеленото богатство на България.
Празници на лесовъдската колегия винаги са белязани от трудните делници. Да бъдеш лесовъд днес изисква смелост и отговорност! Да бъдеш лесовъд е не само професия, а житейски избор и повод за гордост и уважение. Но в динамиката на нашето съвремие повече от всякога е нужна промяна в отношението към гората. Вече не е достатъчно единствено да я съхраним количествено, за да гарантираме на идните поколения добри условия на живот. Днес е необходимо да формираме нов модел на отношение към гората, адекватен на съвременните предизвикателства, пред които все по-често се изправяме. Защото всяко усилие, вложено в полза на гората е инвестиция в бъдещето. Тя е основен природообразуващ фактор, гарантиращ качеството на живота. В най-трудните моменти в историята на нашия народ и държава българската гора е била убежище и упование, давала е сили и надежда. Нека и ние да ѝ отдадем енергията, професионалните си знания и умения, за да запазим красотата и уникалността ѝ. Нека се множат успехите ни, защото те са успехи в името на българската природа, успехи в името на бъдещите поколения. Тук е мястото да поднеса, от свое име и от името на ръководството на СЦДП, уважението и признателността към всички наши колеги, които със своя труд допринасят за успешното създаване и съхраняване на зеленото богатство на България! Убеден съм, че водени от искрена обич към българската гора, заедно ще продължим да работим за нейното добруване така, както го правим и сега. С гордост можем да кажем, че с тази формула през изминалата 2021 г. заедно залесихме нови 3277 дка държавни гори!
Поздравявам ви с настоящата Седмица на гората и ви пожелавам много здраве и енергия, за да работите и занапред за просперитета и благото на българската гора.
Честит празник!

инж. Цветелин Миланов
Директор на Северноцентрално
държавно предприятие ДП ГАБРОВО
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч