Четвъртокласници от ОУ „Васил Левски“ – гр. Разград събраха 47 килограма жълъди, необходими за създаване на дъбови фиданки

12 Oct
2022
Повече от 40 четвъртокласници от разградското основно училище „Васил Левски“ участваха в инициатива на Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“ за събиране на дъбови жълъди. Тази година, част отстопанствата в обхвата на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП събират жълъди, които предават на Държавно горско стопанство Горна Оряховица. В разсадника към стопанството се произвеждат дъбови фиданки, които се използват за залесяване и попълване на горски култури.
По време на инициативата, разградските ученици научиха много любопитни факти за работата на лесовъдите в гората. Чрез забавни и образователни игри, опитните горски педагози от ДЛС „Воден-Ири Хисар“ им показаха какви грижи полагат за дърветата и дивеча в стопанството. В резултат от двудневната инициатива, четвъртокласниците събраха повече от 47 килограма жълъди. Инициативата ще продължи до началото на следващата седмица, като в нея ще се включат още два класа от същото училище.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч