Човешка небрежност е най-честата причина за горските пожари на територията на СЦДП

07 Jun
2019
15 низови пожара са възникнали на територията на СЦДП от началото на годината до момента. Те са обхванали обща площ 456 дка, в това число и 229 дка държавна собственост. Повечето произшествия са причинени от небрежност при почистване на стърнища, като разпространението на огъня е благоприятствано от сравнително високите температури в началото на април тази година.
Статистиката от миналата година също показва, че човешка небрежност масово е причината за горските пожари в обхвата на предприятието. През 2018 г, в 11 происшествия са били опожарени 310 дка растителност, от които 206 декара широколистни гори, 23 декара иглолистни, а също 81 дка треви и незалесени площи.
Годишни планове за защита на горските територии от пожари са разработени за всички 17 териториални поделения. На територията на стопанствата вече са извършени съвместни проверки на действията, мерките и мероприятията за защита на горите от пожари, съгласно план за взаимодействие между ГДПБЗН и ИАГ. Противопожарните депа по места са оборудвани с моторни помпи с двеста метров шланг и струйник, съгласно приложението на Наредба 8.
СЦДП вече разпредели по стопанствата и нови 300 противопожарни табели.
Специализираните високопроходими автомобили на СЦДП за патрулиране и първоначална атака на горските пожари са 10 на брой /по един в ДГС Болярка, ДГС Горна Оряховица, ДГС Бяла, ДЛС Сеслав, ДГС Каракуз, ДГС Силистра, ДЛС Воден, ДГС Разград, ДГС Габрово и ДГС Елена/. При необходимост те се предислоцират за участие в гасене на възникнал горски пожар на територията на Северноцентрално държавно предприятие. За 2019 година, по финансов план е предвидено закупуване на още 6 противопожарни автомобила – за ДГС Буйновци, ДГС Плачковци, ДЛС Дунав-Русе, ДГС Севлиево, ДГС Свищов и ДГС Тутракан.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч