Дърва за населението

02 Mar
2023
Дърва за населението по Общини: Цар Калоян, Лозница, Самуил и от базата на ТП ДГС Разград
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч