Дърва за огрев местно население при ТП "ДГС - Свищов" 2022 г.

15 Jun
2022
ТП "ДГС - Свищов" представя информация относно организацията по снабдяване на местно население с дърва за огрев през 2022 г.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч