Дървесина за местни търговци за 2019г. на територията на ДГС "Сеслав" град Кубрат

16 Nov
2018
Обем на дървесина за местни търговци за 2019г. на територията на ДГС "Сеслав" град Кубрат
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч