Демонстрация на иновативна система за точно цифрово измерване на дървесина бе извършена в СЦДП

17 Nov
2021
Иновативна система за точно цифрово измерване на дървесина бе демонстрирана в „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП гр. Габрово. Софтуерното приложение наречено TIMBETER работи на база AI-устройства и предоставя възможност за точно цифрово измерване на дървесина на склад и натоварена на превозно средство чрез фотозаснемане, както и за управление на получената информация. Програмата сама изчислява също и брой на асортиментите обла дървесина, диаметри, обеми, плътност на фигури с дървесина за технологична преработка и дърва за огрев и други. Приложението може да бъде свързано с всякакви складови, счетоводни и друг вид програми, като по този начин може да се постигне цялостно управление на дърводобивната дейност. Освен това може да спомогне за подобряване контрола и постигане на по-прозрачно управление на дърводобива, а цялата информация от него може да се прехвърля към контролни органи като НАП и др.
В демонстрацията участваха членовете на управителния съвет на СЦДП, служители на предприятието и директори на стопанства, попадащи в неговият обхват. Сред присъстващите бяха и представители на „Североизточно държавно предприятие“ ДП, „Северозападно държавно предприятие“ ДП, както и на Регионалните дирекции по горите в Ловеч и Велико Търново. Г-н Сигурд Уле Рууд – представител на организацията „Международно развитие Норвегия“ и представител на компанията, разработила приложението демонстрираха неговите възможности на терен, като за целта бяха посетени три обекти за добив на дървесина. Приложението бе изпробвано в три различни ситуации – за измерване на дървесина на куп, подредена, както и натоварена на различни камиони, с различна подредба. Приложението се използва от десетки дърводобивни компании по света, както и за управление на дърводобива в няколко държави. Според г-н Рууд то има много предимства, като изчисленията на най-голямата компания, ползвател на приложението показват, че благодарение на него са намалили времето за някои дейности 11,5 пъти, освен това се е подобрила безопасността на условията за труд, намалени са отпадъците и е повишена екологичността на дърводобивните процеси.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч