Ден на отворените врати ще проведат всички териториални поделения към СЦДП

26 Mar
2019
Ден на отворените врати организират на 3 април 2019 г. горските и ловни стопанства към Северноцентралното държавно предприятие – Габрово. Поводът е националната Седмица на гората, която започва на 1 април. Седмицата на гората се отбелязва за 95-ти път у нас, като тази пролет инициативите ще протекат под мотото „140 години история и традиции в грижата за бъдещето на гората!“.
През целия ден на 3 април, служители на 17-те териториални поделения към СЦДП ще бъдат на разположение на гражданите, които проявяват интерес към професията, дейностите и мисията на лесовъда. Предвидени са различни беседи, презентации и демонстрации на терен.

Във великотърновското Държавно горско стопанство „Болярка“ посетителите ще бъдат запознати с разнообразни теми, в зависимост от проявения интерес. Служители на стопанството имат готовност да представят пред гражданите спецификата на горската служба, както и да предоставят информационни материали, свързани с дейността.
ДГС - Буйновци ще акцентира върху работата на администрацията в горското стопанство. На желаещите ще бъдат разяснени нормите на ползване на дървесина, а също производството на коледни елхи и др.
В деня на отворените врати, в ДГС - Габрово ще предложат разнообразни теми, свързани с дейността на горското стопанство
Между 10.00 и 11.00 ч., в административната сграда на ДГС - Горна Оряховица, на всички желаещи ще бъдат представени детайли относно работата на администрацията в стопанството и кратка беседа на тема лесовъдство. От 11:00 - 12:00 в базовия разсадник в с. Джулюница пък експерти ще демонстрират дейностите, извършвани в разсадника.
Екипът на ДГС Елена ще покаже пред посетителите работата в администрацията, ще организира и изнесена беседа на тема “Лесокултурни мероприятия“
В ДГС - Плачковци ще бъдат поднесени беседи на теми „Залесяване и създаване на млади гори“ и „Стопанисване и грижи на горите за бъдещите поколения“
ДЛС „Росица“ предлага атрактивни беседи на терен, свързани с лова.
ДГС Свищов организира посещение на разсадник „ Вардим”, където желаещите ще се запознаят с процеса на производство на семенни и вегетативни фиданки и ще разгледат географски култури, популетум и маточници от евроамерикански тополи.
ДГС - Севлиево ще покаже работата в администрацията, ще бъдат обсъждани различни теми, свързани с основните дейности в горските територии.
В ДГС - Бяла предвиждат обширна беседа на теми, касаещи дейността на горското стопанство.
Служители на ДЛС „Дунав“ – Русе ще представят работата в администрацията. При проявен интерес ще бъде показана презентация, съдържаща информация за най-разпространените дървесни видове и животни на територията на стопанството.
Беседа на тема „Стопанисване на горите“ са подготвили в ДЛС Каракуз.
В сградата на ДГС Разград ще представят цялостната дейност на стопанството, като в последствие ще бъдат демонстрирани и части от разсадниковите площи.
„Отглеждане, стопанисване и охрана на гори“ е тема на беседата, подготвена от екипа на ДГС „Сеслав“ - Кубрат.
От ДГС - Силистра ще покажат на терен разсадниковото производство.
Посетителите в сградата на ДГС Тутракан ще бъдат запознати с работата на стопанството и с горскостопанския план.
ДЛС „Воден-Ири Хисар“ предвижда изнасяне на беседи на теми „История на Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“, „Лесовъдски мероприятия в гората“ и „Стопанисване на дивеча – същност и проблеми“
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч