Десет нарушения са разкрити за седмица, извършителите са с актове

10 Jun
2020

383 проверки са извършени в горските територии на СЦДП за периода 1-6 юни. 160 от тях са в обекти за добив на дървесина, 168 са проверените превозни средства, 55 са физическите лица. Съставени са 10 акта по Закона за горите и 1 констативен протокол. Задържани са 19,6 куб.м³ дърва за огрев и две каруци.
Четири от актовете са съставени на нарушители от служители на ДГС-Сеслав. Четирима са разкритите нарушители и на територията на ДГС-Тутракан, където са конфискувани и двете каруци. По един акт са издали служители на държавните горски стопанства в Силистра и Бяла.
През едноседмичния период е установено и едно нарушение, чийто извършител към момента е неизвестен. По случая е съставен констативен протокол.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч