Десет нарушители са хванати за седмица в горски територии в обхвата на СЦДП

10 Dec
2019
Десет нарушения на Закона за горите са разкрили миналата седмица служители на Северноцентралното държавно предприятие и териториалните му поделения в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград. На извършителите са съставени съответните по брой актове, които са придвижени по компетентност за налагането на наказания. Конфискувани са един моторен трион и четири други инструменти за дърводобив. Обект на нерегламентирана дейност по извършените нарушения са били общо 15 кубически метра дървесина. През периода от 2 до 8 декември няма констатирани нарушения с неизвестен извършител.
1858 проверки във връзка с непрестанните дейности по опазване на горски територии, са направили служителите на СЦДП и държавните горски и ловни стопанства в петте области. Инспектирани са били 106 обекта за добив на дървесина, 139 превозни средства и 70 физически лица. Проверени са също така 1543-ма ловци, като не са установени нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч