Деца със специални образователни потребности залесиха „Специална гора“ в местността „Градище“ край Габрово

05 Apr
2022
30 деца, ползващи услугите на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Габрово участваха в залесяване по случай „Седмица на гората“. Залесяването се проведе по инициатива на Държавно горско стопанство Габрово и Дирекция на природен парк „Българка“ и бе подкрепена от Северноцентрално държавно предприятие ДП и Областния управител на област Габрово – г-жа Ралица Манолова. Малките габровци залесяваха в местността „Градище“, край гр. Габрово, където създадоха „Специалната гора на специалните деца“. С помощта на служителите на ДГС Габрово, ДПП Българка и лично на Областния управител и на зам.- директора на СЦДП инж. Тодор Бонев, всяко дете зася своя собствена фиданка черен бор и постави табелка с името си до нея. Така всеки малчуган ще има свое собствено дърво, за което ще се грижи и с което ще се гордее. Фиданките са произведени от горски разсадник „Джулюница“ към ДГС Горна Оряховица и са осигурени от СЦДП. Според ръководството на ДГС Габрово мястото за залесяване е подбрано с оглед на това, че е достъпно и децата ще могат лесно да го посещават със своите родители. Инициативата е важна, защото знанията и възпитанието на децата да обичат гората, да се грижат за нея и да имат по-специално отношение към природата трябва да се създадат в най-ранна възраст. От ДГС Габрово използваха случая да припомнят, че преди 9 години през „Градище“ премина ветролом, който събори и изкорени над 300 декара от гората. Местността бе повторно залесена и днес гората вече се възстановява успешно.

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч