Дейностите по опазване на горските територии в обхвата на СЦДП – Габрово остават с висок интензитет

06 Mar
2019
За седмицата от 25 февруари до 3 март, шест нарушения по Закона за горите са разкрили служители на Северноцентралното държавно предприятие и териториалните му поделения в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград. На извършителите са съставени съответните актове, предстои налагане на наказания. През периода горските служители са констатирали и други 7 нарушения, чиито извършители към този момент са неизвестни. Дървесината, която е била обект на посегателство по разкритите и неразкрити деяния в обхвата на СЦДП е с общ обем от 19.90 куб. м.
Действията по опазване на горските територии продължават да бъдат с висок интензитет, като през едноседмичния период са извършени общо 600 проверки в горите. Горските служители са инспектирали 191 обекта за дърводобив, 282 превозни средства, 19 ловци и 108 други физически лица. Няма констатирани нарушения по Закона за лова и опазване на дивеча.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч