ДГС Елена почисти замърсена територия до каптаж за питейна вода

19 Sep
2022
Служители на Държавно горско стопанство Елена почистиха замърсена територия, находяща се в местността „Руховска дъбрава“, в близост до каптаж за питейна вода. Каптажът снабдява с прясна вода еленското село Руховци, кантон гр. Златарица и кантон с. Костел. Събраните от лесовъдите 300 килограма битови, строителни, пластмасови и метални отпадъци и опаковки от хранителни продукти са изхвърлени на регламентираните за целта места. Акцията е част от инициативата „Да изчистим България заедно“.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч