Пон - Пет 8:30 - 17:00

ДГС Габрово залесява 210 000 фиданки дъб и липа в лесопарк „Градище” край Габрово по мярка 226 на Програма за развитие на селските района

06.08.2015210 000 фиданки от зимен дъб и сребролистна липа ще бъдат залесени върху 300 дка горска територия, пострадала при ураганен вятър преди 2 години в лесопарк „Градище” край Габрово. Инициативата е на Държавно горско стопанство Габрово и се осъществява с проект по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програма за развитие на селските райони. Стойността на проекта е 273 393 лева, от които 242 600 лева са европейско финансиране, а 30 793 лева - собствено участие. „Приоритетни за Програмата са местни дървесни видове, каквито за територията на Северна България са избраните от нас зимен дъб и сребролистна липа”, обясни директорката на ДГС Габрово инж.Тони Тодорова.
Изпълнител на проекта, след проведена обществена поръчка, е ЕТ „Ваекс - Йордан Ангелов” от град Чирпан. Всички дейности трябва да приключат до края на месец октомври. Грижите за създадената горска култура ще продължат 3 години.