ДГС Горна Оряховица реализира дейности по инициативата „Зелени градове, зелени коридори“

05 May
2023
Държавно горско стопанство Горна Оряховица реализира дейности по инициативата „Зелени градове, зелени коридори“ в град Стражица. Съвместно с представители на общинската администрация, служители на стопанството залесиха 54 едроразмерни фиданки в градския парк. Младите дръвчета са от вида червен дъб, а красивите корони, които ще оформят, ще допринесат за облика на парка.
Кампанията „Зелени градове, зелени коридори“ на Министерство на земеделието отговаря на очакванията на гражданите за една по-зелена, по-залесена и по-здравословна околна среда. За тази цел МЗм, чрез държавните предприятия и техните териториални поделения, предоставя безвъзмездно подходящи фиданки от горско-дървесни видове, с които да се създадат нови зелени зони, зелени пояси, градски и крайградски паркове в земеделски, горски и урбанизирани територии, както и край територии на транспорта и водни обекти.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч