ДЛС „Дунав” гр. Русе иска едногодишна забрана за ловуване в ПЛСР „Просена“ заради констатирани нарушения

30 Jan
2023
Държавно ловно стопанство „Дунав” гр. Русе иска едногодишна забрана за ловуване в ПЛСР „Просена“ заради констатирани нарушения на член на ловната дружина. Предложението бе направено на заседание на Комисията по ловно стопанство към ТП ДЛС „Дунав” гр. Русе, във връзка с извършено нарушение на Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча(ППЗЛОД). На 30.12.2022 г. около 19:00 ч., член на ловната дружина е отстрелял благороден елен без задължителното присъствие на длъжностно лице от държавно ловно или горско стопанство, което е в противовес с разпоредбите на чл. 66 (4) и чл.85а (7) от ППЗЛОД, както и в груб разрез с ловната етика.
Трупът на благородния елен е намерен на територията на държавен ловностопански район „Хотанца“ от служители на ДЛС „Дунав“, които чуват изстрел и веднага се насочват към посоката, от която идва. На място те установяват също така две лица, едното, от които извършител на нарушението. Според инж. Розали Коев - експерт в Регионална дирекция по горите-Русе качеството на трофея от убития благороден елен е високо. Четиригодишният елен е притежавал заложби за един бъдещ капитален трофей - общо шиповете в короната са 10, раздвоен среден шип, оценката му към момента е 167 точки по CIC. Само 3 точки го делят от бронзов медал, а с отстрела му е прекъснато предаването на тези качества в следващото поколение.
На проведеното заседание на Комисията по ловно стопанство към ДЛС „Дунав” гр. Русе директорът на стопанството инж. Николов предлага на членовете да се приеме забрана за ловуване в ПЛСР „Просена“ за срок от една година. След проведено явно гласуване предложението е прието.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч