ДЛС „Каракуз“ поде кампания под мотото „Гори без отпадъци – битови, строителни, промишлени и други“

02 May
2023
Държавно ловно стопанство „Каракуз“ гр. Дулово поде, чрез служители по горите, кампания под мотото „Гори без отпадъци – битови, строителни, промишлени и други“. За целта от 18.04.2023 г. всеки горски стражар има поставена задача да организира целогодишно почистване на изхвърлени отпадъци в повереният му охранителен район. Наред с това служителите са ангажирани и с недопускане изхвърлянето на отпадъци, чрез санкциониране на лицата, които замърсяват горските територии. Кампанията се реализира в следствие на проведено съвещание с директорите на териториалните поделения, състояло се в управлението на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. Още в първата акция, горските от ДЛС „Каракуз“ гр. Дулово са събрали 3 000 килограма отпадъци, които са предадени за депониране в ОП „Регионално депо за отпадъци“ - Силистра.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч