Пон - Пет 8:30 - 17:00

ДЛС „Каракуз“ поде кампания под мотото „Гори без отпадъци – битови, строителни, промишлени и други“

02.05.2023

Държавно ловно стопанство „Каракуз“ гр. Дулово поде, чрез служители по горите, кампания под мотото „Гори без отпадъци – битови, строителни, промишлени и други“. За целта от 18.04.2023 г. всеки горски стражар има поставена задача да организира целогодишно почистване на изхвърлени отпадъци в повереният му охранителен район. Наред с това служителите са ангажирани и с недопускане изхвърлянето на отпадъци, чрез санкциониране на лицата, които замърсяват горските територии. Кампанията се реализира в следствие на проведено съвещание с директорите на териториалните поделения, състояло се в управлението на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. Още в първата акция, горските от ДЛС „Каракуз“ гр. Дулово са събрали 3 000 килограма отпадъци, които са предадени за депониране в ОП „Регионално депо за отпадъци“ - Силистра.