До края на годината всички стопанства от СЦДП ще придобият Горска сертификация по FSC

13 Mar
2014
Работна среща във връзка с придобиването на сертификати за управление на горите по FSC се проведе в централния офис на Северноцентрално държавно предприятие. На нея присъстваха директорите и отговорниците за сертифицирането на осемте стопанства на територията на РДГ – Русе. Лекторите – доц.Мартин Борисов, преподавател в Лесотехническия университет и участник в одитните комисии, и инж.Живко Богданов, офис-ръководител на НЕПКОН –България, запознаха присъстващите със спецификата на Горската сертификация, с ползите, които носи тя на всяко стопанство, със стъпките на сертификацията и изискванията, които трябва да покрият стопанствата.

Срещата в Габрово постави начало на подготовката на осемте стопанства за придобиване на сертификати, като се очаква това да стане до края на годината. Така ще бъде покрита цялата територия на СЦДП, след като стопанствата на територията на РДГ –Велико Търново получиха сертификати през януари т.г., а ДЛС „Росица” – Лъгът е сертифицирано още преди 5 г.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч