Екипи на държавните горски и ловни стопанства към СЦДП са в готовност да съдействат за доставки на храни и стоки от първа необходимост

27 Apr
2020
Екипи на Северноцентралното държавно предприятие и териториалните му поделения имат готовност да съдействат по доставяне на храни и стоки от първа необходимост.
В държавните горски и ловни стопанства към СЦДП е създадена организация за съдействие на кметовете по места, за доставка на продукти до домовете на потребители на социални услуги.
Осъществен е контакт и с директорите на учебните заведения в съответните райони. Училищата отново започват да получават доставки по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, които временно бяха преустановени заради извънредното положение и дистанционното обучение на децата. Директорите разпределят и раздават продуктите по предварително изготвени списъци. Горските служители имат готовност да им окажат помощ, ако съответното учебно заведение не може да създаде организация и се налага разнос до домовете. Полагащите се плодове, зеленчуци и млечни продукти ще достигнат до семействата, които нямат възможност да ги получат на място в училището. Доставките ще се извършат до 13 май.
Общо 67 екипа към СЦДП са в готовност. В област Разград на разположение са 9 автомобила на горското стопанство. 21 автомобила са в силистренско, за област Русе колите също са 9, за Габровска област – 8 и за област Велико Търново – 20 автомобила.
Всяко от горските стопанства в обхвата на СЦДП има готовност, при нужда, да включи в дейностите допълнителни екипи и превозни средства.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч