Експерти на СЦДП разработиха система за електронни билети и маркиране на дървесината

18 Jun
2015
Експерти на СЦДП разработиха система за електронни билети и маркиране на дървесината

От 1 юли с нея ще работят всички стопанства


От началото на месец юни две от териториалните поделения на Северноцентралното държавно предприятие - ДГС Габрово и ДГС Плачковци, използват експериментално нова система за издаване на електронни превозни билети онлайн и допълнително маркиране на превозената дървесина с пластини. Системата е разработена от Ай-Ти специалисти и експерти на СЦДП и е получила одобрението на Изпълнителната агенция по горите.
Преди транспортирането, на всеки труп от строителна дървесина се поставя пластина, на която е обозначена абревиатурата на СЦДП и уникален пореден номер. На дървата за огрев и на технологичната дървесина за преработка пластината се поставя на всеки 1 пр.куб.м.
При натоварване на превозното средство, служител на съответното горско стопанство регистрира в информационната система превозния билет, в който са описани: номера, часа и датата на издаване, номера на позволителното за сеч, името на собственика и купувача на дървесината, номера на колата, с която се превозва, името на шофьора, както и кой е издал билета. Посочени са и пълни данни за дървесината, сред които вид, категория, сортимент, количество, от кой подотдел или временен склад е получена.
Посредством терминал и електронно мобилно устройство, свързани чрез общ софтуер, информацията отива в сървъра на СЦДП и се качва на официалния сайт на Предприятието в сектор Е-услуги. Така в реално време може да се проследи транспортирането на дървесината от мястото на отсичане до влизането й в склада или предприятието за преработка. Контрол може да осъществи и всеки гражданин.
От 1 юли Електронната система за проследяване на реализираната дървесина ще се ползва от всички териториални поделения на Предприятието.
Въвеждането й, заедно с Електронната система за отчет на отстреляния дивеч, която заработи от 1 май, са важна стъпка, която СЦДП предприема за предотвратяване на нарушенията и ограничаване на незаконните дейности в горите.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч