Експерти от СЦДП обмениха опит с лесовъди от Германия

29 Jul
2022
Експерти от Северноцентрално държавно предприятие ДП, заедно с директорът на предприятието – инж. Цветелин Миланов, участваха в обмен на опит със свои колеги от Мюнхен, Германия. Лесовъдите от СЦДП бяха част от българска делегация, съставена от представители на държавните горски предприятия, Изпълнителна агенция по горите и Министерство на земеделието. Инициативата за организиране и провеждане на мероприятието бе на д-р инж. Мартин Борисов, Горско-стопанска кооперация Ной–Улм и Служба по земеделие и гори Крумбах-Мемминген. В рамките на мероприятието, лесовъдите от СЦДП се запознаха с практиките за устойчиво и природосъобразно стопанисване на горите в Германия.
Обменът включи теренно посещение на лесовъдски обекти в този район, където д-р инж. Мартин Борисов представи информация за горите и горското стопанство в Германия, в частност провинция Бавария. Дискутираните теми бяха свързани с управлението, контрола, видовете собственост, запас, прираст, ползване, възлагане на дейности, финансиране на извършваните дейности в горите и други специфики на немското лесовъдство.
В рамките на обмена, българските лесовъди имаха възможността да посетят едно от водещите изложения в Европа за горско стопанство и горски технологии „Интерфорст 2022“. Там те се запознаха с най-новите технологични и лесовъдски решения за горското стопанство, както и с други иновативни практики и технологии, прилагани в стопанисването на германските гори. Според директора на СЦДП инж. Цветелин Миланов, форум от такъв мащаб, какъвто е международното специализирано горско изложение „Интерфорст“, както и запознаването на място с горското стопанство на Германия и едни от най-добрите практики на немското лесовъдство, са изключително полезни за българските лесовъди. Всичко това предоставя възможност за внедряване на нови, по-рационални практики в българското лесовъдство и подобряване състоянието на българската гора. – заяви инж. Миланов.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч