Есенна инвентаризация на разсадници към ТП "Държавно горско стопанство" гр. Свищов

07 Nov
2018
Есенна инвентаризация на разсадници към ТП "Държавно горско стопанство" гр. Свищов
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч