Пон - Пет 8:30 - 17:00

service-details

Ежегодното изложение на трофеи от благороден елен прераства в научно-практическа дискусия

25.10.2022

Ежегодното изложение на трофеи от благороден елен тази година прераства в двудневен научен форум, който ще се проведе на 27-28.10.2022 г. в гр. Севлиево. Обявеното като научно-практическа дискусия на тема „Стопанисване на Благородния елен на територията на СЦДП“ мероприятие събира природолюбители, еколози, ловци и ловни деятели на кръгла маса. Събитието се организира от „Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово и Държавно ловно стопанство „Росица“ – гр. Севлиево. Програмата предвижда началото да бъде поставено от представители на научната област в областта на ловното стопанство на 27.10.2022 г. от 13:00 ч., в сградата на НЧ „Развитие-1870“ гр. Севлиево. Презентация на тема: „Адаптивно планиране на ползването на благороден елен” ще представят експерти от катедра „Ловно стопанство” при Лесотехнически университет – гр. София. Аудиторията ще научи за динамика на местообитанията на благородния елен в северните склонове на Стара планина, от представител на ДЛС „Росица“ – гр. Севлиево. За влиянието на популацията на благородния елен върху земеделските площи ще говори магистър в областта на ловното стопанство от ДЛС „Воден-Ири Хисар”, а за това как влияе ползването на недървесните горски ресурси върху популацията на благородния елен - негов колега от ДЛС „Дунав“ – гр. Русе.
Двудневното мероприятие ще завърши с изложба на трофеи от благороден елен, добити през сезон септември-октомври 2022 г. На 28.10.2022 г. от 11:00 ч. в местността „Лъгът“, на територията на ДЛС „Росица“ гр. Севлиево, като практическа част на научния форум, ще се проведе атрактивното изложение на добити трофеи от благороден елен. Превърналото се в традиция мероприятие ежегодно събира стотици посетители и е пионерно за страната събитие. Провеждането на такива изложения е важно заради анализите и изводите, които се правят на тях. Те дават възможност да се изследва състоянието на популацията от благороден елен в ловните стопанствата, нейните трофейни качества и потенциалът й за развитие. Обогатяването и разширяването на формата тази година цели да събере професионалната гилдия, традиционно посещаваща изложението, заедно с представители на научните среди и всички останали заинтересовани - природолюбители, еколози, фотографи и др., които под формата на дискусия да формулират проблеми, както и пътища за тяхното разрешаване.