Горска надпревара в Държавно ловно стопанство "Воден – Ири Хисар"

14 Apr
2022
Децата от 5 клас на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Завет бяха на гости на лесовъдите от Държавно ловно стопанство "Воден-Ири Хисар". С помощта на игри и надпревари, те узнаха много за лесовъдската професия, за гората и за дивите животни. В пет станции, учениците научиха как да разпознават дървесните видове, да определят възрастта на дърветата по броя на пръстените, етажност на горите, как да измерят височината на дърветата и каква информация могат да получат от паднали рога от благороден елен. „Един прекрасен пролетен следобед, слънце, птичи песни и много усмихнати детски лица - с това ние служителите на Държавно ловно стопанство "Воден-Ири Хисар" ще запомним днешният 13 април. Сигурни сме, че в съзнанието на петокласниците, днешният следобед ще остави много ярък спомен.“ – коментираха от стопанството.
Държавно ловно стопанство "Воден – Ири Хисар" е едно от елитните ловни стопанства в България. В него се отглеждат значителни популации на благороден елен, сърна, елен лопатар, зубър и др.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч