График на събитията от разяснителната кампания сред подрастващите, която СЦДП инициира по повод пожароопасния сезон в горите

17 Jun
2019
Човешка небрежност е причина за близо 99 на сто от горските пожари, показва статистиката на СЦДП. Затова е от особена важност, още от ранна възраст хората да бъдат приучавани на отговорно поведение в природата. В тази връзка СЦДП инициира разяснителна кампания сред подрастващите, като вече се проведе първото голямо събитие във В. Търново. В него се включиха около 90 ученици.
На 20.06 от 8.00 ч. ще започне открит урок за учениците от Професионална гимназия по селско стопанство в с. Ситово, организиран от ДГС – Силистра. Събитието ще се проведе в сградата на училището.
За 20.06 е насрочена среща на лесовъди и ученици, организирана от ДГС – Тутракан.
Във времето от 24 до 28 юни, експерти на ДЛС „Дунав“ - Русе ще изнесат презентации пред възпитаниците на няколко училища.
За периода от 25 до 27 юни вкл., в ОУ "Никола Икономов" гр. Разград ще се проведе разяснителна кампания сред подрастващите, във връзка с настъпилия пожароопасен сезон в горите.
Мероприятия, свързани с темата ще се проведат за времето от 25 до 27 юни и в две училища на територията на ДГС „Сеслав“ – Кубрат.
На 26.06 от 9.30 ч във ДЛС „Воден Ири-Хисар“, съвместно с РДПБЗНС, ще бъде проведен открит урок за възпитаниците на Професионална гимназия по селско стопанство – Исперих
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч