Информация относно снабдяване на местното население с дърва за огрев на територията на ТП ДГС Елена

08 Jun
2022
Относно снабдяване на местното население с дърва за огрев

Документи

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч