Информация за дърва на местното население

16 Jun
2020
За отопление на местното население ТП "ДГС Габрово" може да предостави до 800 пр. кубически м.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч