ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ЩЕ ПРОДАВА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРЕЗ 2022 Г. НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ

24 Jun
2022
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРВА МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ

Документи

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч