Информация за количествата дърва за огрев предоставяни на населението на територията на ДЛС "Дунав" Русе

22 Feb
2021
Информация за количествата дърва за огрев определени за продажба на местно население по ценоразпис от територията на ДЛС "Дунав" през 2021г.

Документи

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч