Информация за обема на дървесина ,която се предлага за 2019 г. по реда на чл.38, ал.1 от Наредба за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ на територията на ТП ДГС Габрово

19 Nov
2018
Обема на дървесина предоставена за местни търговци за 2019 год.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч