Информация за обема на дървесината , която се предлага по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата за 2019г.

15 Nov
2018
.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч