Информация за продажба на дърва за огрев на физ. лица в ТП ДГС Габрово

29 Sep
2022
Информация за количества и цени за продажба на дърва за огрев по ценоразпис на физически лица
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч