Информация за продажба на дърва за огрев на физически лица в ТП ДЛС Росица гр. Севлиево

24 Jun
2022
Информация за продажба на дърва за огрев на физически лица в ТП ДЛС Росица гр. Севлиево
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч